shutterstock.com
shutterstock.com

Sekání trávy může patřit mezi koníčky milovníků krásných zahrad, nicméně i pro ně jsou příkré svahy a hrbolaté terény jistě nepříjemnou záležitostí. Jednou z variant, jak si s takovými problémy poradit, je koupit si na každý obtížný kout specifický typ sekačky. Také však můžete travní porost jednoduše nahradit jiným přírodním materiálem, který dokonale pozvedne design vašeho exteriéru a ještě vám ušetří čas i starost. Udělejte z terénního handicapu vaší zahrady její přednost.

Mulčovaná kůra

Tráva v hůře dostupném terénu tak může být například nahrazena mulčovací kůrou, která dodá zahradě či dvorku úžasný estetický dojem, nenahraditelnou vůni čerstvého dřeva a vám ušetří čas i práci. Mulčovací kůra se stala doplňkem svahů i záhonů, v nichž zabraňuje růstu plevele, udržuje vlhkost u okrasných rostlin a snižuje tak potřebu zálivky. Za její největší mínus může být považována vyšší pořizovací cena, kdy 70 l pytel vás ve větším obchodním (nespecializovaném) řetězci vyjde přes sto korun.

Další variantou je dojet si pro kůru s vozíkem do nějaké větší zahradnické společnosti v níž vozík vyjde na dvě stě korun. Obdobnou jistě najdete v každém kraji. Dobrým tipem, který prodlouží čas, kdy nemusíte kůru doplňovat, je použít pod ní mulčovací textilii. Na druhou stranu tím samozřejmě navýšíte počáteční investici, přičemž 1m2 této textilie vyjde zhruba na necelých dvacet korun.

Mulčovací textilie zabraňuje prorůstání trávy
Mulčovací textilie zabraňuje prorůstání trávy

Ideálně byste měli alespoň každý třetí rok kůru dosypat, jelikož ze spodní vrstvy se postupně stává velice úrodná hlína, která podporuje růst traviny a plevele. Může se stát, že vám mezi kůrou podloženou textilií nechtěný plevel stejně poroste, v tom případě navyšte vrstvu kůry. Pokud použijete textílii, vrstva kůry by ideálně měla mít alespoň deset centimetrů, bez textilie zhruba o pět až deset centimetrů více.

Po kůře rozhodně nešlapte, jinak snižujete její životnost a urychlujete tlení. Úžasným doplňkem mulčovací kůry jsou kameny, tato kombinace je nenahraditelná. Právě z nich můžete vytvořit chodníček či schůdky, abyste se dostali, kam potřebujete, ale neponičili přitom kůru.

Pokud si nejste jisti, jaké množství kůry potřebujete, přibližné číslo získáte jednoduchým výpočtem. Vynásobte požadovanou výšku (vrstvy mulčovací kůry) a plochu, kterou chcete zasypávat.

Skalničky

Jednou z dalších možností, čím nahradit travnatý porost na hůře sekatelných místech, je zasázení skalniček. Tato varianta je z uvedených zřejmě ta nejpracnější. Nejprve se svah musí skopat, ideální je udělat ho v kombinaci s kameny co nejvíce kaskádovitý, aby se skalničkám nevyplavila všechna voda. I přestože skalničky jsou krásnou okrasou vaší zahrady, je v tomto případě starost se sekáním změněna na starost se zalíváním květin. Vybírejte tak co nejvíce suchomilné rostliny.

TIP! Nedocenitelným a také krásným pomocníkem jsou netřesky, které jsou nenáročné na péči a zpevňují terén.

Kamenná stráň

Pokud tedy nechcete se svahem skutečně mít žádnou práci, můžete zvolit kamennou variantu. Svah opět zbavte travnaté plochy, příp. plevele. Umístěte větší a posléze menší kameny. Kameny můžete kombinovat i s mulčovací kůrou nebo například s břečťanem, který neuvěřitelně zpevní každý povrch a pomůže vám udržet kameny na svém místě. Nicméně není příliš dobré dávat ho blízko základů domů nebo například schodů, svou silou totiž vše roztrhá.