I když se to nemusí zdát, mezi čínskou a japonskou zahradou můžeme najít hned několik rozdílů. Ty spočívají jak v architektonickém řešení, tak i ve způsobu použití jednotlivých prvků. Zjistěte, v čem konkrétním se zahrady liší.

Odlišná architektura

Rozdíly mezi zmíněnými zahradami se začaly objevovat až v období Edo. První rozdíl spočívá v architektuře. Použité prvky jsou u obou zahrad totožné, liší se však způsob jejich využití. Zatímco u čínských zahrad bývá hlavní budova umístěna v samotném centru a zaobírá tak většinu zahrady, u japonských je tomu opačně. Navíc se v blízkosti budovy nachází vodní nádrž.

TIP: Rádi byste se okrasnou zahradou pyšnili i vy? Vyberte si z nabídky okrasných tvarovaných stromů.

U japonských zahrad jsou budovy postaveny daleko od sebe. Rovněž u nich nebývá zabezpečen přímý přístup k vodě. Zdobení je přitom u japonských zahrad mírnější než u zahrad čínských.

Rozdílné kameny

Další odlišnost spočívá ve velikosti použitých kamenů. U čínské zahrady najdeme spíše mohutné kameny, které mají připomínat nejrůznější zvířata a hory. V japonských zahradách poté uplatnění nacházejí spíše drobnější kousky.

Čínské zahrady dále bývají hojně inspirované vnitrozemím, zatímco japonské čerpají z mořských scenérií. Často se zde tak setkáte s bílým pískem a oblázky.

A závěrem je ještě třeba zmínit odlišnost bodu pohledu. Čínské zahrady bývají nejlépe pozorovatelné právě z budov, japonské poté spíše zvenčí nebo z cestiček u procházkových zahrad.

Více informací o japonských zahradách a okrasných stromech najdete na www.okrasne-stromy.cz.