Obce jsou zodpovědné za nakládání s odpady. Nyní jim pomáhají dotace

Obce jsou na svém správním území orgánem veřejné správy, který je zodpovědný za nakládání s odpady. Jsou povinny zajistit svým občanům svoz směsného odpadu, místa, kam je možné odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu atd. Efektivní nakládání s odpady není levnou záležitostí. Proto obce čím dál tím více oceňují možnost dotací v rámci OPŽP 2014-2020.