Už jste viděli tvarovanou kryptomerii?

Kryptomerie japonská, která se vyskytuje i v Číně, je národním stromem Japonska. Tyto mohutné jehličnany, které se dorůstají až 60 metrů výšky, tvoří celé lesy v místech svého původního výskytu. Jednou z jejich výsadních vlastností je rychlost růstu a dlouhověkost: existují stromy staré až 3 000 let! Co se kryptomerii japonské líbí a co ne V našich podmínkách se …