Rodinný dům

Hlavní zásady, jak se starat o komín rodinného domu

shutterstock.com
shutterstock.com

Součástí většiny rodinných domů jsou zařízení, která produkují spaliny. Ty je nutné z objektu vyvádět spalinovými cestami do komína, odkud odcházejí do vnějšího prostředí. Pokud i vy používáte komín, je třeba se držet několika základních pravidel, jinak může dojít k neštěstí.

Komín se musí pravidelně čistit

Mylná je domněnka, že o komín se není třeba vůbec starat. Při dlouhodobém užívání totiž dochází k jeho postupnému zanášení. Usazují se v něm spaliny a saze, prach, někdy se do něj také může dostat třeba listí a jiné předměty zvenčí. Jeho pravidelné čištění je tak zcela nezbytné.

Přitom je vždy na místě si pozvat specialisty, kteří mají potřebné náčiní. Pokud bydlíte v Plzni, pomůže vám kupříkladu firma CONEX Zdeněk Hacaperka. Zkušený kominík v Plzni čistí spalinové cesty komínů rodinných domů už více než 20 let.

Důkladnou revizi zajistit alespoň jednou do roka

Při trvalém využívání komínu se může stát, že dojde k opotřebování materiálu, zhoršení stavu průduch, případně hrozí zborcení celé stavby. Právě z tohoto důvodu je dobré jednou do roka pozvat kominíka, aby vám provedl důkladnou revizi. Zjistí, zda je komín v pořádku, zda má stále požadovaný odtah a nehrozí ucpání spalinových cest.

Zkontroluje i napojení kotle na komín tak, aby  byl zajištěný odvod spalin mimo objekt. Kominictví Plzeň pana Hacaperky i v tomto směru nabízí spolehlivé služby. Po každé revizi vystaví potvrzení, které pak může sloužit případně i při pojistných událostech jako důkaz, že byl komín v pořádku.

Kominíka si určitě pozvěte i v okamžiku, kdy měníte spotřebič, který je na komín napojený. Může totiž mít jiné požadavky na rozměry spalinových cest apod. Někdy je pak nutné znovu vyvložkovat komín tak, aby nehrozilo zahoření.

Závěrem na snad jen dodat, že byste se měli starat nejen o samotný komín, ale také zařízení, které je na něj napojené. Používáte-li krb či kotel na tuhá paliva, je nezbytné odstraňovat popel, a to i v okolí zařízení.