Kompostéry pro občany
Péče o zahradu Tipy a triky

Obce jsou zodpovědné za nakládání s odpady. Nyní jim pomáhají dotace

Obce jsou na svém správním území orgánem veřejné správy, který je zodpovědný za nakládání s odpady. Jsou povinny zajistit svým občanům svoz směsného odpadu, místa, kam je možné odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu atd. Efektivní nakládání s odpady není levnou záležitostí. Proto obce čím dál tím více oceňují možnost dotací v rámci OPŽP 2014-2020.

Efektivní systém třídění odpadu

V rámci dotačního programu OPŽP 2014-2020 je možné zavést efektivní systém třídění komunálního odpadu. Systém spočívá v označování nádob jednotlivých domácností určených pro třídění odpadu čárovými kódy, díky kterým každá domácnost ví, kolik odpadu vytřídila. Na základě této evidence je pak možné domácnosti, které budou více třídit odpad, odměnit nižšími poplatky za svoz směsného odpadu.

Rekultivace nepovolených černých skládek

Velmi nepříjemnou záležitostí pro obce jsou také černé skládky. Nejen že kazí celkový dojem, ale jsou také velice nebezpečné pro domácí mazlíčky, a dokonce i pro děti, které si v blízkosti takové skládky mohou hrát. Vzhledem k tomu, že se na takových skládkách mohou vyskytovat nebezpečné látky, hrozí také kontaminace půdy a podzemních vod. OPŽP 2014-2020 umožňuje také rekultivaci těchto skládek s dotací až do výše 85 % celkové částky.

Kompostéry pro občany

Obce musí svým občanům zajistit také místo, kam mohou ukládat biologický odpad, který vyprodukují na svých zahradách. Mohou buď pořídit sběrný kontejner, nebo zakoupit kompostéry pro občany, které likvidaci biologického odpadu značně zefektivní. I kompostéry jsou součástí zmíněných dotací.

Snížení nákladů pro obce až o 85 %

OPŽP 2014-2020 napomáhá obcím ke zlepšení životního prostředí dotacemi na nakládání s odpady. Je možné využít dotace – sběrné dvory, rekultivace starých nebo nepovolených skládek, svozovou a manipulační techniku, kompostárny či kompostéry pro občany. Obce díky zmíněným dotacím mohou snížit náklady na nakládání s odpady až o 85 %.