demoliční práce
Rodinný dům

Bouráte dům? A víte, co všechno musíte zařídit?

demoliční práce

Řada lidí je nucena se pustit do demolice starého domu, který sídlí na jejich pozemku. Důvodem toho je často jeho opravdu rozpadající se stav. I když se však demolice doslova hroutí před očima, člověk se nemůže pustit do demolice prakticky hned, co si to usmyslí. Musí požádat o patřičná povolení, bez kterých není možné zahájit demoliční práce

Demolici je třeba ohlásit

Jak jsme zmínili, není možné pustit se takřka bez okolků do demoličních prací. Pokud bylo na stavbu vydané stavební povolení, pak je nutné demolici ohlásit a získat potřebné povolení, které posléze využijete i k tomu, aby došlo k odstranění nemovitosti z katastru nemovitostí. 

V praxi to znamená, že prakticky na cokoliv, na co bylo dříve vydáno stavební povolení, musí být i v případě demolice sjednáno povolení. Platí to tak tedy i v případě garáží, kůlen nebo podobných objektů. 

Je dům zakreslený v katastru nemovitostí?

Před samotnou demolicí je nutné se ujistit, jestli je dům zakreslen v katastru nemovitostí čili jestli existují plány. Pokud tomu tak není, nemůžete o povolení k demolici požádat. Nejdříve tedy musíte dům nechat zakreslit, vypracovat jakousi zjednodušenou dokumentaci stavby. To samozřejmě něco stojí stejně jako samotná demolice nebo následný svoz demoličního odpadu a suti. 

Získejte souhlas i od sousedů

Kdo by vám mohl při získávání povolení k demolici udělat problémy, tak jsou především sousedé. Proto před samotnou žádostí o povolení k demolici musíte získat i jejich souhlas. Obejděte proto všechny sousedy, stejně tak i obecní úřad, protože pokud se dům, který chcete zbourat, nachází na pozemku, který sousedí s obecním, musí zasedat rada obce, která buď vydá, nebo nevydá souhlas. 

Na co ještě myslet

Důležité je nezapomenout na přeložku elektrického vedení. Je důležité požádat dodavatele elektřiny o přeložení.